دنیای بی تو بودن

کاش میشد؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 19:36 توسط صدای دل |


دلم گرفته

دلم گرفته هوای بهار کرده دلم

هوای گریه ی بی اختیار کرده دلم 

رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را

هوای یک شب دنباله دار کرده دلم 

بیا بیا که برای سرودن بیتی

هزار واژه ی خونین قطار کرده دلم 

به هر تپش که نفس تازه می کند باری

مرا به زیستن امّیدوار کرده دلم 

کنون که آخر پیری نمانده دندانی

غزال خوش خط و خالی شکار کرده دلم

 بخند ای لب خونین لب ترک خورده

دلم شکسته هوای انار کرده دلم

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 19:36 توسط صدای دل |


تنهای ادما

من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور ؟
اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت
پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت ؟

.

بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست
چه کسی تنهانیست ؟ همه از هم دورند
همه در جمع ولی تنهاینـــــــــــــــــــــــــــــد

.

من که در تردیدم تو چطور ؟
نکند هیچکسی اینجا نیســـــــــــــــــــــــــت

+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 22:47 توسط صدای دل |


دلـتـنـگـﮯ

تـو چـه مـیفـهـمـﮯ از روزگـارم ….
از دلـتـنـگـﮯ ام …
گـاهـﮯ بـه خــــدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …
خـوابـت را بـبـیـنـم …
مـیـفـهـمـﮯ ؟!!

فـقـط خـــوابت را !!!

+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 2:7 توسط صدای دل |


دنیا

من این دنیا رو بی تو منه تنها رو بی تو

دیگه فردا رو بی تو نمیخوام نه نمیخوام
من این بارون و بی تو منه مجنون و بی تو

اصلاً این جنون و بی تو نمیخوام نه نمیخوام

+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 2:5 توسط صدای دل |


بدون حرف

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ساعت 11:11 توسط صدای دل |


ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ،
ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ …
ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ …
ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ، 
⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ ،
ﻭ ﺗﻮ  ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ،
ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : 
" ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ !
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨  
 
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ  ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟ 
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ، 
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ،
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
"ﻣﻦ  ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨
 
ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ 
ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!
ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !!
او مادر میشود
وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟!!!!
باز هم به خود میگویی مرد؟
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:36 توسط صدای دل |


تنها

 

Being alone is not a bad feeling...
Sometimes it solves the unanswered questions.
 
 
 
تنها موندن یه احساس بدنیست
 
گاهی اوقات سوال های بی جواب رو حل میکنه
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:23 توسط صدای دل |


خدایا

درونش را با هیزم های دوست داشتن بسوزان و شعله ور کن

چنان که قلب های یخ زده را گرم کنم و با انانی که در غروب دلتنگی فرو رفته اند به کهکشان زندگی به پرواز

درایم

خدایا

همه ی عشق ها را چنان بسوزان که پاک شوند.پاک پاک

واگر چنین نباشد

هرگز عشقی مباد

بگذار احساس ادم ها خفته بماند

+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 2:25 توسط صدای دل |


دلشکسته

+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 15:36 توسط صدای دل |