دنیای بی تو بودن

دلتنگی خاص

دلم تنگ است یک دلتنگی خاص

از جنس سقوط یک بهمن و انجماد در دنیای تنهایی

دلم تنگ توست کنارم نیستی برای فاصله ایی

که سخت مرا میفشارد و سرمایی که......مرا میبرد.....

+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 22:34 توسط صدای دل |


شکست

+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 22:31 توسط صدای دل |


حس تنهایی

 

دﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ ،
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ می گیرﺩ !
ﻏﺬﺍ ﺍﺯﮔﻠﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ نمی رﻭﺩ،
ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ  ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ می کنی ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﻭﺭ !
ﺣﺎﻻ
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ باﺷﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،
ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﯽ،
ﺭﺍﺣﺖ ﻏﺬﺍ می خوری
ﻭ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ...
.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﻫﺴﺖ ،
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻪﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ...

+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 22:30 توسط صدای دل |


قراره تو و عشق

قراره تو و عشق ما این نبود

که دنیامو تنها بزاری بری

بگیری ازم قلب و احساسمو

خودت قلبتو جا بزاری بری

قرار تو و من به رفتن نبود

به اینکه تو اشکای من سر بشی

به اینکه درست پیش چشمای من

تو طوفان بشینی و پرپر بشی

چشاتو به چشمای کی دوختی

که پشت نگاهت یه دریا غمه

که هر کی تو رو دید گفت با خودش

چه حسی تو چشمای این آدمه

چشاتو به چشمای کی دوختی

که پشت نگاهت یه دریا غمه

که هر کی تو رو دید گفت با خودش

چه حسی تو چشمای این آدمه

داری نقشت رو با تمام وجود

با حس عمیقت یکی می کنی

نه مرگ تو اینبار بازی نبود

داری مرگت رو زندگی می کنی

تو با کوچه بی وقفه دیوانه ای

تو عمق نفس هات رو نشناختی

تو تنها کسی تو جهان منی

که با مرگتم زندگی ساختی

داری نقشت رو با تمام وجود

با حس عمیقت یکی می کنی

نه مرگ تو اینبار بازی نبود

داری مرگت رو زندگی می کنی

+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 19:24 توسط صدای دل |


کاش میشد؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 19:36 توسط صدای دل |


دلم گرفته

دلم گرفته هوای بهار کرده دلم

هوای گریه ی بی اختیار کرده دلم 

رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را

هوای یک شب دنباله دار کرده دلم 

بیا بیا که برای سرودن بیتی

هزار واژه ی خونین قطار کرده دلم 

به هر تپش که نفس تازه می کند باری

مرا به زیستن امّیدوار کرده دلم 

کنون که آخر پیری نمانده دندانی

غزال خوش خط و خالی شکار کرده دلم

 بخند ای لب خونین لب ترک خورده

دلم شکسته هوای انار کرده دلم

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 19:36 توسط صدای دل |


تنهای ادما

من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور ؟
اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت
پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت ؟

.

بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست
چه کسی تنهانیست ؟ همه از هم دورند
همه در جمع ولی تنهاینـــــــــــــــــــــــــــــد

.

من که در تردیدم تو چطور ؟
نکند هیچکسی اینجا نیســـــــــــــــــــــــــت

+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 22:47 توسط صدای دل |


دلـتـنـگـﮯ

تـو چـه مـیفـهـمـﮯ از روزگـارم ….
از دلـتـنـگـﮯ ام …
گـاهـﮯ بـه خــــدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …
خـوابـت را بـبـیـنـم …
مـیـفـهـمـﮯ ؟!!

فـقـط خـــوابت را !!!

+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 2:7 توسط صدای دل |


دنیا

من این دنیا رو بی تو منه تنها رو بی تو

دیگه فردا رو بی تو نمیخوام نه نمیخوام
من این بارون و بی تو منه مجنون و بی تو

اصلاً این جنون و بی تو نمیخوام نه نمیخوام

+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 2:5 توسط صدای دل |


بدون حرف

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ساعت 11:11 توسط صدای دل |