دنیای بی تو بودن

من از پشت زندان غم امدم

  1. من از پشت شب های بی خاطره

من از پشت زندان غم آمدم

من از آرزوهای دور و دراز

من از خواب چشمان نم آمدم

تو تعبیر رویای نا دیده ای

تو نوری که بر سایه تابیده ای

تو یک آسمان بخشش بی طمع

تو بر خاک تردید باریده ای

​​تو یک خانه در کوچه ی زندگی

تو یک کوچه در شهر آزادگی

تو یک شهر در سرزمین حضور

تویی راز بودن به این سادگی

​​مرا با نگاهت به رویا ببر

مرا تا تماشای فردا ببر

دلم قطره ای بی طپش در سراب

مرا تا تکاپوی دریا ببر

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۴ ساعت 13:37 توسط صدای دل |


کاش میشد؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 19:36 توسط صدای دل |


دلم گرفته

دلم گرفته هوای بهار کرده دلم

هوای گریه ی بی اختیار کرده دلم 

رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را

هوای یک شب دنباله دار کرده دلم 

بیا بیا که برای سرودن بیتی

هزار واژه ی خونین قطار کرده دلم 

به هر تپش که نفس تازه می کند باری

مرا به زیستن امّیدوار کرده دلم 

کنون که آخر پیری نمانده دندانی

غزال خوش خط و خالی شکار کرده دلم

 بخند ای لب خونین لب ترک خورده

دلم شکسته هوای انار کرده دلم

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 19:36 توسط صدای دل |


تنهای ادما

من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور ؟
اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت
پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت ؟

.

بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست
چه کسی تنهانیست ؟ همه از هم دورند
همه در جمع ولی تنهاینـــــــــــــــــــــــــــــد

.

من که در تردیدم تو چطور ؟
نکند هیچکسی اینجا نیســـــــــــــــــــــــــت

+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 22:47 توسط صدای دل |


دلـتـنـگـﮯ

تـو چـه مـیفـهـمـﮯ از روزگـارم ….
از دلـتـنـگـﮯ ام …
گـاهـﮯ بـه خــــدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …
خـوابـت را بـبـیـنـم …
مـیـفـهـمـﮯ ؟!!

فـقـط خـــوابت را !!!

+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 2:7 توسط صدای دل |


دنیا

من این دنیا رو بی تو منه تنها رو بی تو

دیگه فردا رو بی تو نمیخوام نه نمیخوام
من این بارون و بی تو منه مجنون و بی تو

اصلاً این جنون و بی تو نمیخوام نه نمیخوام

+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ ساعت 2:5 توسط صدای دل |


بدون حرف

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ساعت 11:11 توسط صدای دل |


ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ،
ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ …
ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ …
ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ، 
⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ ،
ﻭ ﺗﻮ  ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ،
ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : 
" ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ !
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨  
 
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ  ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟ 
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ، 
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ،
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
"ﻣﻦ  ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨
 
ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ 
ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!
ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !!
او مادر میشود
وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟!!!!
باز هم به خود میگویی مرد؟
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:36 توسط صدای دل |


تنها

 

Being alone is not a bad feeling...
Sometimes it solves the unanswered questions.
 
 
 
تنها موندن یه احساس بدنیست
 
گاهی اوقات سوال های بی جواب رو حل میکنه
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:23 توسط صدای دل |


خدایا

درونش را با هیزم های دوست داشتن بسوزان و شعله ور کن

چنان که قلب های یخ زده را گرم کنم و با انانی که در غروب دلتنگی فرو رفته اند به کهکشان زندگی به پرواز

درایم

خدایا

همه ی عشق ها را چنان بسوزان که پاک شوند.پاک پاک

واگر چنین نباشد

هرگز عشقی مباد

بگذار احساس ادم ها خفته بماند

+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 2:25 توسط صدای دل |