ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ،
ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ …
ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ …
ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ، 
⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ ،
ﻭ ﺗﻮ  ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ،
ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : 
" ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ !
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨  
 
 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ  ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟ 
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ، 
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ،
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
"ﻣﻦ  ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨
 
ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ 
ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!
ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !!
او مادر میشود
وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟!!!!
باز هم به خود میگویی مرد؟
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:36 توسط صدای دل |

تنها

 

Being alone is not a bad feeling...
Sometimes it solves the unanswered questions.
 
 
 
تنها موندن یه احساس بدنیست
 
گاهی اوقات سوال های بی جواب رو حل میکنه
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:23 توسط صدای دل |

خدایا

درونش را با هیزم های دوست داشتن بسوزان و شعله ور کن

چنان که قلب های یخ زده را گرم کنم و با انانی که در غروب دلتنگی فرو رفته اند به کهکشان زندگی به پرواز

درایم

خدایا

همه ی عشق ها را چنان بسوزان که پاک شوند.پاک پاک

واگر چنین نباشد

هرگز عشقی مباد

بگذار احساس ادم ها خفته بماند

+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 2:25 توسط صدای دل |

دلشکسته

+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 15:36 توسط صدای دل |

حس میکنم

عشق می کنم قبلا تو رو دیدم
جایی میون خواب و بیداری
جوری بهم زل می زنی انگار
یک عمره از حالم خبر داری
حس عجیب دارم و می خوام
این حس و تو قلبم نگهداری
انقدر می مونم کنار تو
تا از سکوتت دست برداری
حس می کنم قبلا تو رو دیدم دستات و قبلا آرزو کردم
انگار از اول کنار تو نفس کشیدن رو شروع کردم
حس می کنم قبلا تو رو دیدم دستات و قبلا آرزو کردم
انگار از اول کنار تو نفس کشیدن رو شروع کردم
هر وقت ساکت رو به روم بودی من خستگی هات و تو نگات دیدم
دلواپس آرامشت بودم اما ازت چیزی نپرسیدم
حس می کنم قبلا تو رو دیدم دستات و قبلا آرزو کردم
انگار از اول کنار تو نفس کشیدن رو شروع کردم

 

+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 0:11 توسط صدای دل |

رفتم دلت تنگ بشه

 

رفتم دلت رفتم دلت

من نفسم بند ِ توئه نرفته برمی گردم
خواستم فراموشت کنم
نشد هرکاری کردم
خواستم صدامو نشنوی صدا کنی اسمم و
گفتم همو نبینیم و
بگی ببینیم همو

رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد
رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

خواستم یکم دور بشم حس کنی تنها موندی
خواستم که جات خالی باشه
دستم و اما خوندی
خواستم برم اما نخواستم به روم بیارم
که نمی تونم بی تو
یک لحظه دووم بیارم

رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد
رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

من نفسم بند ِ توئه نرفته برمی گردم
خواستم فراموشت کنم
نشد هر کاری کردم
خواستم صدامو نشنوی صدا کنی اسمم و
گفتم همو نبینیم و
بگی ببینیم همو

 

 

+ نوشته شده در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 5:40 توسط صدای دل |

پرودگارا به من بیاموز

 

 

دوست بدارم کسانی راکه دوستم ندارند

عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند

بگریم برای کسانی که هرگز غمم را نخوردند

به من بیاموز

لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواخنتند

محبت کنم به کسانی که محبتی در حقم نکردند

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 0:59 توسط صدای دل |

ی جمله واسه عشقتون

حرف دل دوستانم

مهسان :تاب آوردن این فاصله ها آسون نیس

hadise :دوست دارم به وسعت دلتنگیم

zahra :نفسم دوست دارم

فرح خانوم:خداي عزيزم هميشه دلم برات تنگ ميشه عزيزي كه هرگز بخاطر ظاهرم مرا دوست نداري.كاش خيلي زودتر ديگراني را كه هيچ ارزشي نداشتند و ندارند را از زندگيم بيرون كرده بودم و هميشه ذهنم را براي تو خالي مي گذاشتم .
دخترم موفق باشي .

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 4:42 توسط صدای دل |

تو تنهایی برات گریه میکنم

خداحافظ خداحافظ

هرگز نگو خداحافظ

هرچند نمیتونم تو را اینطوری نگه دارم

بهت احتیاج دارم

بیشتراز این چیزی نمیتونم بگوییم

میخوامت

امیدوارم خواهد ماند....امیدوارم

وقتی میخوام ببینمت

زمانیکه واقعا نمیتونم تحمل کنم

جمله دوست دارم همیشه روی لبهای من تاخیر داره

تو تنهاییم بارت گریه میکنم

هرروز بهت خیلی فکر میکنم

قلبم تو این روزای دردناک درحال صدمه دیدنه

دلم تنگ شده

مدام با لبام بازی میکنه

تو تنهایی برات گریه میکنم

+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 21:6 توسط صدای دل |

دلم تنگه

ازت دورم دلم تنگه و باز بی قرارم

نگرانمو دلشوره دارم

کاش یه راهی باشه که بی تو دووم بیارم

شب هام پُره گریه و هق هق بی تو

هنوزم دلم عاشقه بی تو

تو که آرومه زندگی تو

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 23:22 توسط صدای دل |